خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]

سه شنبه 16 مهر 1398
م : لوله کشی ، لوله کشی آب ، ن : ارشیا

طریق بستن سیم خودکار پمپ آب

همانطور می‌دانید امروزه گونه های پمپ آب خانگی به ملازم دکمه اتوماتیک آن مسئله به کار گیری قرار میگیرند تا با امداد این وسیله در کنار مرجع پایین فشار پمپ آب خانگی مقدار فشار پمپ آب به راحتی تهیه و تنظیم شود . 

لزوم به کارگیری از سوییچ اتومات در پمپ آب خانگی به خواسته خودداری از خاموش و روشن شدن همیشگی پمپ آب است تا به مرور این زمینه باعث داخل شدن ضرر به سیستم نشود . 

بدین ترتیب درستی کارکرد این قطعه تاثیر متعددی در مراحل کار پمپ آب خواهد داشت . حالا در بعضا موردها نظیر تعمیر پمپ آبی‌رنگ که به شکل یکسره کار می نماید , ضروری است تا سیم پیچی داخلی دکمه پمپ آب گشوده شده و مجدد بسته شود . 

چه بسا گهگاه امکان دارد دکمه خودکار کاملا در گیر نقص شود و نیاز باشد تا یکی دکمه خود کار نو به جای آن نصب شود . 
سیستم برق پمپ آب را به صورت کلی جدا فرمائید , چه بسا می‌توانید برای امنیت اضافه و تازمانیکه کار بستن سیم سوییچ خود کار پمپ تمام نشده است , برق ساختمان را از محل کنتور برق انقطاع فرمایید . 
کاور یا این که درپوش دکمه خود کار را از محل خویش گشوده نمایید . غالبا به مراد نگه داشتن درپوش بر روی سوییچ خودکار از یکسری عدد پیچ مستعمل شده‌است که شما میتوانید با امداد پیچ گوشتی متناسب با سایز پیچ ها آنها‌را به راحتی گشوده کرده و در یک کناره قرار دهید . 


پس از برداشتن درپوش سوییچ اتومات پمپ آب شما می‌توانید چهارعدد سیم درنظرگرفته شده بر روی سوییچ را مشاهده کنید که هر مورد از آنان در پایین یکی پیچ سفت گردیده اند . 
حالا با امداد پیچ گوشتی پیچ های حفظ کننده سیم ها را یکی یکی شل فرمایید تا سیم ها از پایین پیچ ها بیرون شوند . 


همانگونه که گفتیم چهارتا سیم به رنگ های سپید و مشکی در باطن باکس دکمه خودکار جای‌دارد که از این تعداد دوتا از آنان سیم برق دکمه خودکار و دو سیم دیگر وابسته به موتور پمپ میباشند . 
حالا با امداد فازمتر یا این که ولت سنج راز سیم ها را آزمایش نمایید تا مطمئن گردید که هیچ برقی در باطن آنها نباشد . 

بعداز کسب اطمینان در فقدان هیچ برقی در سیم ها با یاری سیم چین به اندازه دو سانت از پوشش پلاستیکی بیرون سیم ها که در واقع عایق سیم ها هستند را از آن‌ها جدا فرمائید . 
با به کارگیری از دم رشته رشته راز سیم هایی که عریان کردید را کمی خم نمایید . در‌این‌صورت سیم ها به راحتی در پایین پیچ ها قرار خواهند گرفت . 
پیچ های مو جود بر روی سوییچ خودکار را با به کار گیری از پیچ گوشتی شل نمایید . دقت داشته باشید که پیچ های جانور بر روی سوییچ خودکار در دو نصیب قرار گرفته اند که هر طرف مثل یک دکمه غیروابسته کار می نماید . 


درحال حاضر طرز بستن سیم سوییچ خود کار پمپ آب این است که در هر بخش یکی سیم برق دکمه خودکار و یکی سیم برق پمپ را در کنار یکدیگر و در تحت پیچ اختصاصی حافظ خویش متصل می‌کنیم . 
دوتا سیم مانده که یک عدد سیم برق پمپ و دیگری سیم برق دکمه خودکار است . حالا آنها‌را نظیر سیم های گذشته و در ذیل پیچ های حافظ خویش قرار داده و با یاری پیچ گوشتی سیم ها را کاملا محکم میکنیم . 

در آخر درپوش یا این که کاور سوییچ خود کار را در جای خویش قرار داده و با به کار گیری از پیچ گوشتی پیچ های آن را محکم می‌کنیم . بعد برق دستگاه را روشن کرده و در انتظار میمانیم تا سوییچ فعالیت نماید . 
از آن جا که پس از خاموش کردن پمپ اندازه فشار در آن کاهش یافته است , پس از روشن کردن مجدد دستگاه می بایست صدای جریان آب در باطن سیستم را بشنوید . 

تا وقتیکه مقدار فشار در پمپ به مقدار رقم خورده رسیده و پمپ مجدد خاموش شود .