خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]

سه شنبه 14 آبان 1398
م : لوله کشی ، لوله کشی آب ، ن : ارشیا

مبانی لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

لوله های فاضلاب و دیگر لوله ها در ساختمان های در درحال حاضر تولید بدلیل وجود دیگر مصالح بایستی گزینه دقت قرارگیرند تا مورد جراحت قرار نگیرند . با قرار دادن كارتن یا این که مقوا در ذیل لوله های ساختمان و فاضلاب از جراحت آن پرهیز فرمایید . 

سه شنبه 16 مهر 1398
م : لوله کشی ، لوله کشی آب ، ن : ارشیا

طریق بستن سیم خودکار پمپ آب

همانطور می‌دانید امروزه گونه های پمپ آب خانگی به ملازم دکمه اتوماتیک آن مسئله به کار گیری قرار میگیرند تا با امداد این وسیله در کنار مرجع پایین فشار پمپ آب خانگی مقدار فشار پمپ آب به راحتی تهیه و تنظیم شود .